Telefonní čísla:
             Základní škola: 739 343 470
             Školní jídelna:  734 787 539

              Datová schránka: 8nvh93z
             Všechny další kontakty >>>>> zde  <<<<<

Přesný název školy:
Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace

mapa školyAdresa naší školy:
Čkalovova 942/2
Ostrava - Poruba
708 00

Kontakty
- - - - - -

Třídní schůzky

Z epidemiologických důvodů jsou třídní schůzky v současné době pozastaveny.

Mgr. Rostislav Galia v. r.

ředitel školy

 

Má Vaše dítě problémy s učením?
Je nepozorné?
Nevíte, jak mu pomoci s problémy?
Více informací zde.

A+ R A-
Základní škola
více informací
Co nabízíme, jaké žáky vzděláváme, naše školní vzdělávací programy apod.
Školní jídelna
více informací
Obědy prosím odhlašujte pouze v době 7 do 14 hodin.
Školní družina
více informací
O přijímání dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě vyplněného zápisního lístku a kritérií pro přijetí.
Rozvrhy hodin
Školní rok 2020/21
Zveřejňujeme rozvrhy jednotlivých tříd i jednotlivých učitelů pro školní rok 2019/2020.

Pedagogičtí pracovníci + kontakty

Přesný název školy:
Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace

Adresa školy:

Čkalovova 942/2

Ostrava-Poruba

708 00

 

Datová schránka: 8nvh93z

IČO: 64628183

 

Telefonní čísla:

Základní škola:  596 925 473, 739 343 470

Školní jídelna:  596 925 474, 734 787 539

 

Školní družina: 731 644 724

E-mail školy: info

Adresa pro evidenci úředních e-mailůTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Vedení školy a správní zaměstnanci:

Funkce Jméno a příjmení e-mail

Ředitel školy

Mgr. Rostislav Galia

galia

Zástupkyně ředitele školy

Mgr. Jana Otisková

otiskova

Výchovná poradkyně 

Mgr. Jana Otisková

otiskova

Ekonomka školy

Bc. Ivana Ivánková

ivankova

Hospodářka školy

Bc. Zuzana Pravdíková

pravdikova

Vedoucí školní jídelny

Lucie Chamrádová

chamradova

 

 

Třídní učitelé a asistentky pedagoga

třída Jméno třídního učitele e-mail

 

SA

 

Mgr. Eva Hagenová 
as. ped. Barbara Kůrková

 

hagenova
kurkova

 

SB

 

Bc. Anna Klapetková 
as. ped. Michaela Niklová

 

klapetkova
niklova

 

SC


Mgr. Radmila Kalocsányiová
as. ped. Karmen Indráková
as. ped. Stanislava Jonštová

 

kalocsanyiova
indrakova
jonstova

 

2.A

 

Mgr. et Mgr. Eva Krmášková
as. ped. Alena Chodurová

 

krmaskova
chodurova

 

3.A

 

Mgr. et Bc. Martina Hladká 
as. ped. Alena Schovajsova

 

hladka
schovajsova

 

4.A

 

Mgr. Monika Blahutová
as. ped. Markéta Pavlasová

 

blahutova
pavlasova

 

4.B

 

Mgr. Bronislava Zelinská 
as. ped. Pavla Valčíková

 

zelinska
valcikova

 

5.A

 

Mgr. Jiřina Vozná
as. ped. Ing. Jana Posmyková

 

vozna
posmykova

 

6.A

 

Mgr. Paris Krybus  
as. ped. Jana Šturcová

 

krybus
sturcova

 

7.A

 

Mgr. Vendulka Janáčková
as. ped. Lucie Illíková

 

janackova
illikova

 

8.A

 

Mgr. Jan Michňák
as. ped. Lenka Dulanská

 
michnak
dulanska

 

8.B

 

Mgr. David Moravec 
as. ped. Irena Antošová

 

moravec
antosova

 

 

 Netřídní učitelé a školní družina: 

  Jméno učitele e-mail

 

Netřídní učitelka

 

Mgr. Jaroslava Špaňhelová 

 

spanhelova

 

Netřídní učitel

 

Mgr. Roman Kratochvíl 

 

kratochvil

 

Školní družina 

 

Marcela Sasínová 
Mgr. Marcela Tichá

 

sasinova
ticha

 

 

 

Hlavní kontakty:


tel.: 739 343 470

Všechny kontakty zde

Termíny prázdnin

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2019.

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

Stavba tee-pee
na školní zahradě (2020)
V září jsme postavili s žáky indiánské tee-pee, kde občas probíhá výuka a nebo si hrají děti ve školní družině.
Výlov rybníka
Školní výlet (2019)
Fotografie ze školního výletu.
Halloween
Školní akce (2019)
Fotografie krásných masek.
Třída 9.A
Fotky žáků (2019)
.
image

Sportovní den

(Fotky zde)

image

Modrý den

(Fotky zde)

image

Grilování s 6.A

(Fotky zde)

image

Halloween 2018

(Fotky zde)

image

Co víš o EU?

(Fotky zde)

image

Tělesná výchova

(Fotky zde)

image

Třída 4.A

(Fotky zde)

Z hlediska pedagogů je pak důležité vytvářet pozitivní klima ve škole, věnovat se každému dítěti a podle jeho potřeb individualizovat a diferencovat jeho výuku, snažit se o vstřícné a podnětné zázemí pro každého žáka. Naše vzdělávací programy kladou velký důraz na to, že nezáleží na množství poznatků, ale na jejich trvalosti a propojenosti s praktickým životem, na mezilidské vztahy (partnerský vztah mezi všemi aktéry procesu vzdělávání), na prostor pro vlastní iniciativu, na realizaci a seberealizaci jednotlivce, na individuální hodnocení.


Snažíme se o to, aby:

žáci chodili do školy rádi,
mohli vyjadřovat otevřeně své názory,
měli prostor pro otázky a svou argumentaci,
byli vedeni k vzájemnému hodnocení, k sebereflexi a sebehodnocení.

 

Zásada emocionálnosti
(učitel, ani žáci nejsou stroje)
V podstatě vychází z faktu, že ani učitel, ani žáci nejsou stroje. Navzájem se ovlivňují v emocionální sféře. Je prokázáno, že vyučování probíhá lépe v pozitivní atmosféře a proto by se měl učitel snažit o její navození. Učitel navíc ve vztahu k žákům nepředstavuje pouze zdroj znalostí, ale také důvěrníka a rádce. Ve škole a třídě by tak měla panovat dobrá nálada a ideálním stavem je situace, kdy se žák do školy těší.
Individuální přístup
(každý žák je individualita)
Je založena především na poznatcích z psychologie osobnosti. Vychází z toho, že každý žák je individualita a je nutné k němu takto přistupovat. Např. většina žáků stačí tempu hodiny, avšak dva žáci jsou pomalejší, proto je na ně třeba brát ohled. Naopak žáku vysoce inteligentnímu je možno zadat složitější či časově náročnější úkoly. Individuální péči o žáky je někdy možné zvládnout i s pomocí samotných žáků, např. když žák lepší v matematice pomáhá spolužákovi s horším prospěchem.
Názornost
(zrakový, sluchový, čichový, chuťový, hmatový či pohybový)
Názornost patří k nejstarším didaktickým zásadám a lze ji najít již v díle Wolfganga Ratkeho z roku 1613. Zásada vychází z toho, že žáci již mají o určité problematice jisté představy, které je třeba vědecky uchopit, aby žáci problém pochopili. Názor (nikoliv ve smyslu stanovisko!) může být zrakový, sluchový, čichový, chuťový, hmatový či pohybový.
Přiměřenost
(přiměřenost k mentálnímu věku)
Vyžaduje, aby cíle, proces i prostředky vzdělávání byly přiměřené. Např. se jedná o přiměřenost k věku vzdělávaných (např. nelze klást stejné nároky na děti předškolního a školního věku), vůči jazykové vybavenosti (např. nelze učit žáky angličtinu na pokročilé úrovni, když nezvládli ještě úroveň základní) apod.

Kde nás najdete? Zde je mapa naší školy.

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Naše škola aktivně a iniciativně spolupracuje se Sdružením rodičů a přátel dětí, které přispívá dětem na odměny za sportovní soutěže, recitační a pěveckou soutěž,
mikulášskou besídku, dotuje celoškolní výlety. Spolupráce školy a SRPD je velmi dobrá, vstřícná a konstruktivní. Dále spolupracujeme s Městskou policií Ostrava a Policii ČR,
které uskutečňují přednášky v rámci kriminální prevence, děti navštěvují akce sdružení RENARKON, které jsou zaměřeny na prevenci sociálně patologických jevů.
Spolupracujeme s nízkoprahovým zařízením JEKHETANE. Naši žáci se také zúčastňují akcí pořádaných Občanským sdružením Podkova. Zúčastňujeme se volnočasových aktivit
organizovaných Centrem volného času na ul. Vietnamská v Ostravě–Porubě. 

 

Vzděláváme žáky

  • se zdravotním postižením typu ADHD, narušené komunikační schopnosti, autismus, poruchy chování, specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie apod.)
  • s lehkým mentálním postižením, žáci získávají základní vzdělání
  • se středním a těžkým mentálním postižením, kterým poskytujeme základy vzdělání

Naše škola

Naše školní vzdělávací programy kladou důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého žáka. V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. Vzdělávání má v dětech podporovat zdravé sebevědomí, rozvíjet kritické myšlení a schopnost sebehodnocení. Snažíme se proměnit školu v prostředí, kde se dětem dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně.

Rozpis školního zvonění:

7:40 otevření budovy
8:00 – 8:45 1. hodina
8:55 – 9:40 2. hodina
10:00 – 10:45 3. hodina
10:55 – 11:40 4. hodina
11:50 – 12:35 5. hodina
12:45 – 13:30 6. hodina
14:00 – 14:45 7. hodina